VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar  | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on Facebook
Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

VROUWenKRACHT Alkmaar

VROUWenKRACHT is een initiatief van vrouwen die er voor elkaar willen zijn. Wij geven elkaar steun bij de taken waarvoor we dagelijks staan.


Ook werken we samen aan het verbeteren van onze sociale en economische positie. VROUWenKRACHT wil een brug slaan tussen thuis zitten en actief deelnemen aan de samenleving.


De mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van vrouwen staan centraal. Vrouwen ontmoeten elkaar en gaan samen met elkaar aan de slag om zaken, die voor hen belangrijk zijn, te realiseren.


VROUWenKRACHT werkt vanuit de visie en opzet van moedercentra, waarvan er meerdere in het land zijn.

Wie zijn wij?

Vrouwen leren van elkaar,

stimuleren en ondersteunen elkaar bij

de deelname aan de samenleving en

economische zelfstandigheid

Inloopochtend

VROUWenKRACHT wil in 2019 verder met vindplaats gericht werken en laagdrempelige activiteiten, waaronder de inloopochtenden. Daarbij is VROUWenKRACHT altijd op zoek naar hoe bepaalde activiteiten elkaar kunnen bestuiven.


Vrouwen kunnen op twee ochtenden (maandag en woensdag) met hun vragen bij VROUWenKRACHT terecht.

Vrijwilligers, (waaronder ook veel oud deelnemers), vervullen bij de eerste opvang een belangrijke rol. Ook voor meer complexe vragen is ruimte.


Maandag:        van 10:30 -12:30 uur

Woensdag:     van 10:30 -11:30 uur

                         andere dagen op afspraak

Locatie:           wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'


Neem contact met ons op voor vragen.

Huiskamer inloop - eerste contact en kennismaking

Snel naar:

Training Gedachten de baas

Ben ik de baas over mijn gedachten of mijn gedachten mij de baas?   

meer weten? .....

Gedachten de baas

Max Mobiel

Vervoer voor wijkbewoners die minder mobiel zijn vervoer binnen de wijk
Kijk hier voor mogelijkheden van ander vervoer

Vleugels uitslaan

VROUWenKRACHT wil zich in 2020 verder ontwikkelen; haar vleugels uitslaan.

Aansluitend op WCO willen wij ook vanuit andere wijkcentra in Alkmaar onze activiteiten ontplooien.

Lees meer over ons werkplan in een meerjaren perspectief .

#lijn_act_maxmobil

Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA)

De aanpak EVA richt zich op (laagopgeleide) vrouwen die vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden willen verbeteren, zodat zij ook op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving. De aanpak is ook voor vrouwen die hun toekomstmogelijkheden willen verkennen en/of de ambitie hebben aan de slag te gaan met een  baan, vrijwilligerswerk of een opleiding.


In samenwerking met bibliotheek Kennemerwaard worden 8 vrijwilligers getraind om de training EVA, die uit 3 verschillende modules bestaat, te geven. Zij worden daarin begeleid door de coördinator van VROUWenKRACHT.EVA

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

Als vriendin maak je het mogelijk dat wij als vrouwen elkaar kunnen helpen.

Wil jij daar aan meedoen?   Vriendin van Ik wil Vriend(in) worden VROUWenKRACHT

KLIK OP DE KNOP

Vriendin

Nieuwsbrief VROUWenKRACHT

Ik wil een gratis abonnement op de Nieuwsbrief van VROUWenKRACHT.

De inhoud bestaat uit algemene informatie en nieuwe activiteiten.

Mis het niet en meld je aan!

PRIVACY en jouw gegevens


We zullen jouw gegevens met respect behandelen. Door hierboven te klikken, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken voor het toesturen van onze nieuwsbrief.

Je kunt op elk moment in de voettekst van elke email die je van ons ontvangt Je gegevens aanpassen, of je afmelden als abonnee, of door contact met ons op te nemen via vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

Aanmeldingsformulier nieuwsbrief VROUWenKRACHT

* verplicht invullen

Omgaan met psychische en lichamelijke klachten.

Het doel is om vrouwen bewust te laten worden van de relatie tussen de manier waarop zij met situaties omgaan en het ontstaan van psychische en lichamelijke klachten. Centraal staan het delen van ervaringen en samen oplossingen te vinden. De eventuele stap naar en omgaan met professionele hulp (arts, maatschappelijk werk) nemen een belangrijke plaats in.


Datum:                                 woensdag 3 juli inloop van 9:30 -10:00 uur;  thema van 10:00 -11:30 uur

Locatie:                               wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Houriya Abbou 06-45 00 35 33


Tijdens de inloop is er ruimte voor hulp vragen en steun zoeken. van 11.00 tot 11.30 uur wisselen we uit over wat er speelt in de wijk.

Een nieuw programma voor de Huiskamer - inloop en de thema’s zal spoedig bekend zijn. Dit start na de zomervakantie op 4 september.

Huiskamer inloop - thema ochtend

Biodanza, pilates, weerbaarheidstraining en de wandelgroep …

een traject met aandacht voor je gezondheid

Pilates


De Pilates Methode, ontwikkeld door Joseph Pilates, is een oefenmethode voor het gehele lichaam. In de methode wordt gewerkt aan de ultieme balans tussen mind en body en de samenhang tussen kracht, souplesse en controle.

Meer over Pilates …

Weerbaarheidstraining


Op een plezierige en ontspannen manier leren we om meer zelfvertrouwen te krijgen en sterker in het leven te staan.Deze cursus richt zich vooral op de geestelijke weerbaarheid, maar bevat ook fysieke oefeningen

Meer over Weerbaarheidstraining …

Wandelgroep


Aansluitend op de huiskamer wandelen we door de natuur of het park doen we rek oefeningen

Meer over de wandelgroep …

Biodanza


In deze bijeenkomsten worden vrouwen bewust gemaakt over hun situatie, hoe zij daarmee omgaan, en hoe dit invloed heeft op het ontstaan (of voorkomen) van psychische en lichamelijke klachten.

Centraal staat het delen van ervaringen en samen oplossingen vinden.

Meer over Biodanza …

Kiezen voor werk? 2.0


Toch is bijna de helft van alle vrouwen niet economisch zelfstandig.

Ze werken parttime. Of besluiten om helemaal niet te werken.


Vrije keuze, zou je zeggen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat vrouwen hun keuzevrijheid volledig benutten. Groepsdruk, culturele normen of vooroordelen wegen onbewust zwaar bij de keuze om wel of niet te gaan werken. Vrouwen die tot dit inzicht komen, kiezen beter.


Heb je interesse, neem contact met ons op dan starten wij bij voldoende deelname. Ook organisaties die belangstelling hebben om zelf getraind te willen worden in de methodiek, eventueel op eigen locatie, kunnen contact met ons opnemen.

Je kunt bellen met Houriya Abbou 06-45 00 35 33.

Werk biedt de beste kans op een

financieel zekere toekomst

“Kiezen voor werk?”

is ontwikkeld door

lees meer over Kiezen voor werk? 2.0 

Kiezen voor werk? 2.0

Vleugelsuitslaan

In Buurthuis Overdie Ontmoet wordt volop gekookt om de kwetsbare ouderen in de wijk van maaltijden te voorzien.


Lees meer over deze extra hulp geboden door de wijkservicedienst tijdens de corona crisis.

Koken voor kwetsbare ouderen Overdie

#top

Een bericht uit ‘ALKMAAR IN HET NIEUWS’   

Koken voor kwetsbare ouderen Overdie

ALKMAAR - In Buurthuis Overdie Ontmoet wordt volop gekookt om de kwetsbare ouderen in de wijk van maaltijden te voorzien.


Werkers en vrijwilligers van Wijkcentrum Overdie, Buurthuis Overdie Ontmoet en Stichting VROUWenKRACHT hebben de handen ineengeslagen deze kwetsbare groep door de coronacrisis heen te helpen.


Daarvoor hebben zij een wijk­­service­dienst voor het doen van boodschappen en het leveren van een war­me maaltijd opgezet.


Wijkbewoners die aangewezen zijn op hulp van anderen, maar door de coronacrisis extra hulp nodig hebben, kunnen een beroep op hulp van de wijkservicedienst doen.

Het initiatief van de wijkservicedienst is ontstaan nadat vele organisaties ruim een week geleden hun deuren sloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.


Ook het wijkcentrum Overdie en buurthuis Overdie namen deze moeilijke beslissing. Sindsdien kunnen wijkbewoners niet meer bij deze centra terecht voor een praatje, een bakje koffie, een lunch of maaltijd.


Houriya Abbou: “We zien nu pas echt goed wat het wijkcentrum en het buurthuis voor de bewoners van Overdie betekenen. Natuurlijk wisten we dat wel, maar vele wijkbewoners vallen letterlijk in een gat.


Door het coronavirus kunnen mensen minder gemakkelijk een beroep op anderen doen en in een flink aantal gevallen heeft de vaste hulp laten weten een tijdje niet meer te kunnen komen.

Kwetsbare ouderen zijn daardoor verstoten van hulp. Maar ook onze vrijwilligers die meehelpen in de keuken en daardoor structuur in hun dag hebben, zitten thuis. We proberen zo goed als zo kwaad het gaat samen met hen alternatieven te zoeken. Zo wandelen we veel.”


De sociaal werkers van het wijkcentrum en het buurthuis hebben al enige ervaring in het samenwerken. Een voorbeeld daarvan is de Wereldkeuken, waarin wijkbewoners onder de bezielende leiding van Michelle’s Keuken voor elkaar koken.


Een initiatief van bewoners waardoor de wijkservicedienst snel van de grond kon komen.

Voorlopig wordt er driemaal in de week gekookt, op maandag-, woensdag- en vrijdag.


“We kijken natuurlijk eerst of buren of andere personen uit het netwerk kunnen koken of boodschappen kunnen doen.


We stappen zelf ook op wijkbewoners af om te vragen of zij iets voor hun buren kunnen betekenen. Pas als er echt niemand is, komen de vrijwilligers van de wijkservicedienst in actie”, aldus Houriya Abbou.


Wijkbewoners die hulp nodig hebben kunnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur bellen: 06 45003533.

Koken voor kwetsbare ouderen Overdie. let op, foto is geënsceneerd en er wordt op ruime afstand van elkaar gekookt. ((Foto: Vincent de Vries))

Door: Leon Vogelaar   maandag 23 maart 2020

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

#Kokenvoorkwetsbaren