VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on FacebookIn het kort:


VROUWenKRACHT wil zich in 2020 verder ontwikkelen; haar vleugels uitslaan. De af­gelopen vijf jaar heeft de stichting voornamelijk vanuit Wijkcentrum Thuis in Overdie geopereerd, maar de komen­de jaren willen wij ook vanuit andere wijkcentra in Alkmaar activiteiten ontplooien.


Daarbij denken wij in eerste instantie aan het Sociaal & Cultureel Wijkcentrum De Oever in Oudorp en Wijkcentrum Mare Nostrum in De Mare. Deze twee wijkcentra staan in wijken die veel overeenkomsten hebben met de wijk Overdie waar VROUWenKRACHT met veel succes haar werk verricht.

Ook in Oudorp en De Mare wonen veel vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun maatschappelijke participatie en welbevinden. Voor VROUWenKRACHT is het een uit­daging om ook hen te bereiken en een soortgelijk netwerk op te bouwen als dat van vrouwen in Overdie. Een netwerk waarin vrouwen betekenisvol voor elkaar en hun om­geving zijn.

 

In het Wijk Thuis in Overdie werken we nauw samen met het sociaal cultureel werk en andere zorg- en welzijnspartijen in de wijk. Ook in Oudorp en De Mare willen we `wijkpartners` bij onze initiatieven betrekken.

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

terug Home

Werkplan 2020 |  Vleugels uitslaan

in meerjarenperspectief met hernieuwde beleidsaccenten

#topWERKPLAN 2020 ‘Vleugels uitslaan’